>>, Verzekeringsrecht>Grondwettelijk Hof legt art 19bis11§2 WAM in schoentje verzekeraars… Arresten 6 december 2018 (LegalNews.be)

Grondwettelijk Hof legt art 19bis11§2 WAM in schoentje verzekeraars… Arresten 6 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 11/12/2018

Mr. Stephane Vereecken (Charlier advocaten) wijst in een post op LinkedIn op de belangrijke arresten.

De problematiek

Wat als u schade lijdt door een verkeersongeval waarbij minstens twee voertuigen, betrokken zijn, maar het niet mogelijk is om vast te stellen wie aansprakelijk is voor het ongeval? Het antwoord op deze vraag is verschillend naar gelang het verkeersongeval zich voordeed voor of na 22 juni 2017.

Het Cassatie-arrest van 26 april 2018

Het Hof van Cassatie had in haar arrest van 26 april 2018 al herhaald dat niet enkel zuiver onschuldige slachtoffers beschouwd worden als benadeelde, maar ook voor potentieel aansprakelijke bestuurders.

De arresten van het Grondwettelijk Hof van 6 december 2018

Voor ongevallen die dateren van voor 22 juni 2017 bevestigde het Grondwettelijk Hof in 2 arresten van 6 december 2018 dat op grond van art 19bis11§2 WAM de schade aan de wagen van de potentieel aansprakelijke eigenaar toch vergoed moet worden door de eigen WAM-verzekeraar. De vergoedingsplicht kadert immers in een automatische wettelijke vergoedingsregeling en steunt niet op enige contractuele relatie.

Het Grondwettelijke Hof stelt ook duidelijk dat de datum van het ongeval bepalend is voor de toepasselijke rechtsregel: art. 19bis-11,§2 WAM is springlevend voor ongevallen die dateren van voor 22 juni 2017!

Lees hier de arresten van het Grondwettelijk Hof van 6 december 2018:

Arrest nr. 172/2018

Arrest nr. 173/2018

Op de studienamiddag ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’ – 28 maart 2019 (Gent) komt deze problematiek uitgebreid aan bod.

2019-01-24T09:29:26+00:00 11 december 2018|Categories: Verkeersrecht - Verzekeringsrecht|Tags: , |