>>>Wijziging wetgeving mede-eigendom in Staatsblad van 2 juli 2018 (LegalNews.be)

Wijziging wetgeving mede-eigendom in Staatsblad van 2 juli 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/07/2018

Lees de toepasselijke bepalingen in de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’.

Meer info over mede-eigendom vindt u alvast in deze video en artikelen die de laatste tijd werden gepubliceerd:

VIDEO – Bemiddeling in het appartementsgebouw (Clabots Advocaten)

Wijzigingen in het appartementsrecht na de zomer (Crivits & Persyn)

Hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd (Eubelius)

De nieuwe Wet op de mede-eigendom geeft aan de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars meer beslissingsmogelijkheid om appartementsgebouwen in slechte staat vrijwillig af te breken en volledig herop te bouwen (Advocatenbureau Van Cauter)

Belangrijke nieuwigheden in de mede-eigendom (K law)

Over de kostenverdeling in het appartementsgebouw… de estafetteloop tussen koper en verkoper, huurder… (Clabots Advocaten)

Heibel om de autolift… (Clabots Advocaten)

Exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke delen of privatieve eigendom in een appartementsgebouw? (Clabots Advocaten)

2018-07-04T07:05:02+00:00 4 juli 2018|Categories: Burgerlijk recht - Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |