>>>Voorrechten en hypotheken van de RSZ (Larcier)

Voorrechten en hypotheken van de RSZ (Larcier)

Uittreksel uit het boek ‘De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ’ (Larcier)

De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert om niet de (volledige) opeisbare sociale zekerheidsbijdragen te kunnen innen. De wet voorziet in een complex rangregelingsmechanisme dat bepaalt welke schuldeiser zijn vordering uitbetaald krijgt bij voorrang op andere schuldeisers. In de RSZ-Wet is een aparte afdeling nr. 6 opgenomen met als titel “Voorrechten en rechten van de inningsinstellingen van de sociale zekerheidsbijdragen inzake invordering”, waarin wordt verwezen naar de Hypotheekwet (afgekort: Hyp.W.).

Lees hier het volledige uittreksel

2017-06-07T08:28:42+00:00 7 juni 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |