>>>Invoeging boek ‘Goederen’ in Burgerlijk Wetboek. Voorontwerp van wet goedgekeurd op de Minsterraad van 4 mei 2018 (LegalNews.be)

Invoeging boek ‘Goederen’ in Burgerlijk Wetboek. Voorontwerp van wet goedgekeurd op de Minsterraad van 4 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 05/05/2018

Het voorontwerp van wet is het resultaat van de werkzaamheden van de Commissie van hervorming van het goederenrecht, onder het co-voorzitterschap van Prof. dr. Vincent Sagaert.

In het Persbericht van de ministerraad worden de krachtlijnen van de hervorming toegelicht.

Het voorontwerp heft de huidige artikelen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het goederenrecht op en vervangt ze door een geheel van artikelen die het Boek III “Goederen” zullen vormen van een vernieuwd Burgerlijk Wetboek. Het voorontwerp van wet voorziet in een grondige modernisering van het goederenrecht. De voorgestelde hervorming zal verlopen volgens de volgende krachtlijnen:

  • geïntegreerde benadering
  • instrumentalisering
  • modernisering
  • flexibilisering
  • doorgedreven rechtsvergelijkende benadering van het goederenrecht

Het stelsel van de zakelijke rechten is thans verspreid over diverse delen van het Burgerlijk Wetboek en over bijzondere wetten buiten het Burgerlijk Wetboek. Het voorontwerp wil de belangrijkste teksten op gestructureerde wijze inpassen in het Burgerlijk Wetboek. Een algemeen gedeelte over goederenrecht omvat alle gemeenschappelijke bepalingen voor alle zakelijke rechten. In een afzonderlijke titel worden ook alle thema’s die te maken hebben met burenverhoudingen opgenomen.

Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Lees hier het ‘Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’,  goedgekeurd, op 4 mei 2018, door de Ministerraad, zoals voorbereid door de Commissie tot hervorming van het goederenrecht

Lees hier de Memorie van Toelichting

2018-05-05T16:57:21+00:00 5 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht - Verbintenissen- en zakenrecht|