>>>Hervorming Vastgoedmakelaarswet : krachtlijnen van de wet van 21 december 2017 (Schoups)

Hervorming Vastgoedmakelaarswet : krachtlijnen van de wet van 21 december 2017 (Schoups)

Auteurs: Christine Heeb en Julie Colpaert (Schoups)

Publicatiedatum: 05/02/2018

Op 22 januari 2018 werd de wet tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De wet heeft tot doel om de transparantie voor de consument te vergroten en stuurt aan op een verdere professionalisering van het beroep van vastgoedmakelaar. We bespreken hieronder de belangrijkste krachtlijnen.

Transparantere tuchtprocedure

De wet voert een aantal wijzigingen in de tuchtprocedure voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (het “BIV”) door. Zo wordt er de mogelijkheid gegeven om een herziening van de beslissing te vragen indien een klacht zonder gevolg geklasseerd werd door de rechtskundig assessor. Hiertoe wordt een rechtskundig assessoraat-generaal ingericht.

Voorts wordt de transparantie verhoogd. De voorlopig genomen maatregelen en (minstens het beschikkend gedeelte van) de tuchtbeslissingen zullen automatisch worden overgemaakt aan de klager. Ook zullen bepaalde tuchtbeslissingen gepubliceerd worden op de website van het BIV.

Wettelijke verankering kwaliteitsrekeningen

Het gebruik van een derdenrekening en een rubriekrekening wordt nu ook wettelijk verplicht voor vastgoedmakelaars. Er wordt zo een duidelijkere afscheiding beoogd tussen het privévermogen en het professioneel vermogen van de vastgoedmakelaar.

Grotere bevoegdheid BIV

Het BIV kan tot slot de rechter om bewarende maatregelen verzoeken t.a.v. oneerlijke makelaars. Ook dit moet zorgen voor een betere bescherming van de consument en van het imago van de sector. Zo kan het BIV de rechter verzoeken om de toegang tot de rekening waarop de derdengelden staan, te blokkeren. Ook kan de rechter een voorlopig bewindvoerder aanstellen die, in afwachting van een beslissing, tijdelijk het beheer van de syndicus overneemt ter bescherming van de mede-eigenaars.

De nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 februari 2018. De bepalingen inzake de derdengelden en de kwaliteitsrekening zullen evenwel pas in werking treden op 1 augustus 2018.

Lees hier het originele artikel

2018-02-09T08:16:25+00:00 9 februari 2018|Categories: Burgerlijk recht - Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |