>>>Verklaring van anticipatieve inbreng in centraal register van huwelijksovereenkomsten : KB van 23 november 2018 (LegalNews.be)

Verklaring van anticipatieve inbreng in centraal register van huwelijksovereenkomsten : KB van 23 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/01/2019

Een ongehuwd koppel kan sedert 1 september 2018 in de akte van eigendomsverkrijging verklaren dat het (elk voor de helft verworven) onroerend goed deel zal uitmaken van de huwgemeenschap zodra zij huwen. Huwt het koppel niet, dan is het gemeen recht van toepassing op deze onverdeeldheid, maar zodra het koppel huwt onder een gemeenschapsstelsel zal het goed deel uitmaken van de huwgemeenschap.

Als dergelijke verklaring van anticipatieve inbreng wordt opgenomen in de akte van eigendomsverkrijging van het onroerend goed, zal deze ook geregistreerd moeten worden in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten: hiervoor is nu in het Staatsblad van 19 december 2018 het KB van 23 november 2018 gepubliceerd.

Lees hier het ‘Koninklijk besluit van 23 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de verklaring van anticipatieve inbreng’ 

Lees ook volgende artikelen:

 

2019-01-14T15:06:10+00:00 15 januari 2019|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|