>>>Schuldbemiddeling in Vlaanderen: nieuwe cijfers (LegalNews.be)

Schuldbemiddeling in Vlaanderen: nieuwe cijfers (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 23/01/2020

SAM, steunpunt Mens en Samenleving, publiceert zoals elk jaar een rapport met cijfers van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling.

Rapport basisregistratie

Het ‘rapport basisregistratie’ bevat algemene cijfers over het aantal begeleide gezinnen. De cijfers worden ook opgesplitst per type organisatie, per provincie en volgens de mate van verstedelijking. Verder wijst het rapport op tendensen in het profiel van het cliënteel, de schuldenproblematiek en de signalen die daaruit af te leiden zijn voor het beleid. De gegevens van 2018 worden daarbij vergeleken met die van 2017, 2016 en 2015.

Het rapport vindt u hier

Rapport uitgebreide registratie

Ook het ‘rapport uitgebreide registratie’, dat het profiel van het cliënteel van de diensten schuldbemiddeling analyseert, is nu beschikbaar. Voor 2018 focust dit rapport op de schuldoorzaken. De uitgebreide registratie gebeurt met een steekproef bij gezinnen in schuldhulpverlening. Een opvallende vaststelling is dat zij (gezinnen, alleenstaanden en jongeren) vaak kampen met een combinatie van problemen op verschillende gebieden. Daarnaast duiken ook veel zelfstandigen of tweeverdieners op in de budget- en/of schuldhulpverlening. Aan de basis van de schuldenproblemen blijken vaak de kosten voor nutsvoorzieningen en huisvesting te liggen. De nood aan haalbare afbetalingsplannen is opvallend.

Het rapport vindt u hier

Studiedag ’Structurele schuldproblemen: capita selecta’ op vrijdag 16 oktober 2020 in Gent

Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.

In de eerste plaats lijdt het geen twijfel dat het aangaan van consumentenkredieten een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van financiële moeilijkheden, zodat het item over de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument hier zeker niet mag ontbreken.

Vervolgens wordt in het kader van de collectieve schuldenregeling aandacht besteed aan het specifieke item beëindiging en herroeping en wordt ook recente relevante rechtspraak besproken.

Als afsluiter zal de verkoop van goederen van een onbekwame aan bod komen, een onderwerp dat praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter wordt geanalyseerd en waarbij er wordt gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn.

Elke deelnemer aan de studiedag krijgt het boek Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen (auteur Koenraad De Greve, tevens spreker op de studiedag) ter waarde van €78.

Sprekers

  • Prof. dr. Johan Vannerom, Advocaat-vennoot Vannerom + partners, Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Senior Affiliated Researcher, KU Leuven
  • Prof. dr. Bertel De Groote, Hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent
  • Dhr. Koenraad De Greve, Vrederechter 1ste kanton Gent

Meer informatie

2020-04-25T10:40:06+00:00 21 januari 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: |