>>>Nieuw erfrecht en verklaring tot behoud van de oude verrekenings- en waarderingsregels. Nu in Centraal Register van Testamenten – KB 19 april 2018 (LegalNews.be)

Nieuw erfrecht en verklaring tot behoud van de oude verrekenings- en waarderingsregels. Nu in Centraal Register van Testamenten – KB 19 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 12/05/2018

Op 1 september 2018 zal het nieuw erfrecht in werking treden, dat een impact zal hebben op eerder gedane schenkingen: zo wijzigen de wijze van inbreng of inkorting van schenkingen en hun waardering na het overlijden van de erflater. Voor roerende als onroerende goederen geldt dan de inbreng in waarde aan de waarde op de dag van de schenking.

De wens om oude verrekenings- en waarderingsregels te behouden.

In sommige gevallen kan het aangewezen zijn om de oude verrekenings- en waarderingsregels te behouden, zodat de schenker de mogelijkheid wordt geboden een ‘verklaring van behoud’ af te leggen bij de notaris via een authentieke akte. Dergelijke verklaring tot eind augustus 2018.

Registratie in het Centraal Register van Testamenten.

De ‘verklaring van behoud’ wordt geregistreerd in het centraal register van testamenten, daar waar tot op heden enkel testamenten, huwelijksovereenkomsten en contractuele erfstellingen in het Centraal Register van Testamenten werden opgenomen.

Bij die registratie van de ‘verklaring van behoud’ wordt onder meer de datum van de verklaring geregistreerd, de identificatiegegevens van de notaris die ze heeft opgemaakt en de gegevens van de schenker die de verklaring heeft afgelegd komen in het register

Is de registratie in het Centraal Register van Testamenten openbaar of discreet?

De gegevens over de ‘verklaring van behoud’  blijven geheim, alleen de schenker heeft er toegang toe. Na zijn overlijden kan iedereen – na voorlegging van een uittreksel uit de overlijdensakte of een ander document dat het overlijden aantoont – de geregistreerde gegevens raadplegen.

Wanneer treedt het nieuwe KB in werking?

Het KB van 19 april 2018 treedt retroactief in werking op 1 september 2017.

Lees hier het KB van 19 april 2018

Tijdens de Studiedag ‘Familiaal vermogensrecht’, welke doorgaat in Kontich op 7 juni 2018 , zal mr. Nathalie Labeeuw (advocaat-vennoot Cazimir) onder meer het item ‘Wanneer is een verklaring van behoud nuttig ?’ behandelen tijdens de sessie ‘De hervorming van het erfrecht: blijvende knelpunten’.

2018-05-21T14:13:23+00:00 12 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: , |