>>>Moet ik nog alimentatie betalen als mijn kinderen niet willen komen? (Wanted Law)

Moet ik nog alimentatie betalen als mijn kinderen niet willen komen? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law

Publicatiedatum: 14/09/2019

Moet ik nog alimentatie betalen als mijn kinderen niet meer willen komen?” Een vraag die ons heel vaak wordt gesteld. Eén van de ouders wordt geconfronteerd met kinderen die niet meer willen komen. Ondertussen blijft hij/zij alimentatie betalen. Dit voelt zeer onrechtvaardig aan. Kan deze ouder zijn alimentatieverplichting “schorsen” tot de kinderen opnieuw naar hem/haar komen? In huidige bijdrage gaan we verder in op deze begrijpelijke vraag.

Uw onderhoudsverplichting is onvoorwaardelijk.

Volgens art. 203 BW dienen de ouders naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Deze verplichting loopt zelfs door na de meerderjarigheid indien de opleiding niet is voltooid.

De onderhoudsverplichtig is zelfs onvoorwaardelijk! Een kind kan dus niet “onwaardig” zijn om recht te hebben op onderhoud. De verplichting van de ouder stamt voort uit de afstammingsband tussen hem (haar) en het kind. Het gedrag van het kind of de (beperkte) omgangsregeling doen geen afbreuk aan de betalingsverplichting. Zelfs indien uw kinderen dus weigeren om naar u te komen, kan u gehouden zijn tot een onderhoudsbijdrage!

U moet uw kinderen onderhouden naar “evenredigheid van uw middelen”!

Er is zelfs meer: de ouders dienen “naar evenredigheid van hun middelen” in te staan voor het onderhoud van het kind. Dit betekent dat het kind een wettelijk recht heeft om te delen in de levensstandaard van de ouders.

Bij de berekening van het onderhoudsgeld, wordt (onder meer) rekening gehouden met de bijdrage in natura van elke ouder: de verblijfsregeling dus. Pas op, dit betekent omgekeerd niet dat men bij een gelijkmatig verdeeld verblijf (week-week bijvoorbeeld) geen onderhoudsgeld meer verschuldigd is! Het is zelfs mogelijk dat een ouder een onderhoudsgeld aan de andere ouder moet betalen als de kinderen gelijkmatig bij hem verblijven!

Hoe berekenen we bij Wanted Law de onderhoudsbijdrage?

De berekening van onderhoudsgelden is niet eenvoudig. Wij gebruiken bij Wanted Law de tabellen van de Gezinsbond om tot een bedrag te komen. Wij gaan hierbij als volgt te werk:

Bijdrage van elke ouder in de samengevoegde middelen

Wij stellen eerst vast wat het bedrag van de samengevoegde middelen is en wat de bijdrage van elke ouder in dit budget is. De samengevoegde middelen betreffen alle inkomsten uit arbeid, de inkomsten uit roerende goederen, de inkomsten uit onroerende goederen, de waarde van de voordelen die de ouders genieten zoals: het ter beschikking gesteld worden van een wagen, laptop, GSM enz.

Al deze inkomsten samen vormen het gezamenlijk beschikbaar gezinsinkomen.

De ene ouder kan hierin bijvoorbeeld een bijdrage van 30% hebben en de andere van 70%.

Verdeelsleutel van het verblijf

Nadien gaan wij na hoeveel een kind bij de ene of andere ouder verblijft. Indien de ouder met 70% van de middelen 0% bijdraagt in natura, dient er dus een correctie te gebeuren door middel van een onderhoudsbijdrage.

Verdeelsleutel toepassen op de gewone kosten kind

Dan dienen we beide verdeelsleutels (bijdrage elk ouder in de samengevoegde middelen + bijdrage elke ouder in natuara) toe te passen op de gewone kosten van het kind. Wij gebruiken de tabellen van de Gezinsbond om te bepalen wat een kind minimum kost. Deze kost is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Kinderbijslag en fiscale voordelen van alle aard

Tot slot dienen we de kinderbijslag en fiscale voordelen van alle aard nog mee te nemen in onze berekening. Dit kan door bijvoorbeeld de kinderbijslag volledig toe te bedelen aan de ene ouder.

Kortom, bij de berekening van het onderhoudsgeld zal er (onder meer) rekening worden gehouden met de bijdrage van elke ouder in natura, de verblijfsregeling dus. Indien de ene ouder niet bijdraagt in natura, zal hij/zij mogelijks gehouden zijn tot een onderhoudsgeld. Zelfs indien de kinderen weigeren om naar de vader te komen, moet de ouder het onderhoudsgeld betalen. Een kind kan niet “onwaardig” zijn om een onderhoudsbijdrage te krijgen.

Lees hier het originele artikel

2019-09-16T15:39:41+00:00 18 september 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |