>>>Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris? (Tiberghien)

Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris? (Tiberghien)

Auteurs: Elisabeth De Nolf en Elisabeth Kustermans (Tiberghien)

Publicatiedatum: 03/04/2020

De verstrengde maatregelen die de federale overheid genomen heeft in de strijd tegen het corona virus hebben een belangrijke impact op de werking van het notariaat. Volgens de richtlijnen van de Federatie van het Notariaat moeten alle akten voorlopig uitgesteld worden, met uitzondering van dringende akten. Is het verlijden van een schenkingsakte een dringende akte waarvoor u nog bij uw notaris terecht kan? Of bestaat er een alternatief?

Op deze eerste vraag bestaat er geen eenduidig antwoord. Het dringend karakter van de voorgenomen schenking dient geval per geval te worden beoordeeld, waarbij rekening gehouden wordt met de concrete omstandigheden. Zo staat het ons voor dat wanneer de schenking wordt gedaan met het oog op de aankoop van een woning die niet kan worden uitgesteld, het dringend karakter voldoende vaststaat. Ook een schenking waarbij de schenker in slechte gezondheid verkeert of al een zekere leeftijd heeft, betreft o.i. een dringende akte. In de praktijk stellen wij vast dat bepaalde notarissen het dringend karakter (terecht) strikt beoordelen en om een medisch attest vragen waaruit de dringendheid blijkt.

Ook het verlijden van de schenkingsakte kent een afwijkend verloop. De fysieke aanwezigheid van partijen wordt sterk beperkt. Enkel de notaris en één persoon per partij mag aanwezig zijn. De ontbrekende personen dienen zich op voorhand één per één naar de notaris te begeven om een notariële volmacht te ondertekenen, op grond waarvan de schenkingsakte zal worden verleden. Hiervoor worden geen notariskosten aangerekend.

Een alternatief voor de notariële schenkingsakte kan in bepaalde gevallen worden geboden door de bankgift. Denk aan gelden of beleggingsportefeuilles die van rekening naar rekening kunnen overgeschreven worden. Aandelen op naam kunnen op deze manier niet worden geschonken. Ook aan de bankgift kunnen bepaalde voorwaarden en modaliteiten worden gekoppeld, zij het dat deze mogelijkheden minder uitgebreid zijn (zo is het bv. niet mogelijk om een voorbehoud van vruchtgebruik aan een bankgift te koppelen). Het verloop en het bewijs van een bankgift zou geheel elektronisch kunnen verlopen. Ook de registratie van de bankgift is nog mogelijk, zij het op een alternatieve wijze. We verwijzen hiervoor naar andere bijdragen op onze website.

Lees hier het originele artikel

2020-04-08T12:42:25+00:00 11 april 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |