>>>Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat nieuws voor de gehuwde zakenman of vrouw? (Tiberghien)

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat nieuws voor de gehuwde zakenman of vrouw? (Tiberghien)

Auteurs: Dominique De Bie en Laura Goossens (Tiberghien)

Publicatiedatum: 06/02/2019

Deze bijdrage onderzoekt de impact van de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake (hierna ook wel ‘de Wet huwelijksvermogensrecht’ genoemd) op het huwelijksvermogensstelsel van de echtgeno(o)t(e)-zelfstandige. Is het nog mogelijk om te huwen onder een stelsel van zuivere scheiding van goederen of zijn correcties voortaan de regel? Wat met de echtgenoten-zelfstandigen, gehuwd zonder huwelijkscontract of onder een conventionele gemeenschap van goederen? Verandert er iets aan het statuut van hun aandelen, beroepsgoederen en hun cliënteel? Waar liggen de aandachtspunten voor de praktijk?

Lees hier de uitgebreide doctrine (Een artikel dat verscheen in Vermogensplanning in de Praktijk, 2018-4)

Lees meer bijdragen over ‘huwelijksvermogensrecht’

2019-02-19T11:09:53+00:00 19 februari 2019|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: , |