>>>Hervorming huwelijksvermogensrecht goedgekeurd door ministerraad op 1 december 2017 (LegalNews.be)

Hervorming huwelijksvermogensrecht goedgekeurd door ministerraad op 1 december 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/12/2017

De nieuwe regels rond het huwelijk, die op 1 december 2017 door de ministerraad werden  goedgekeurd, moeten koppels vanaf 1 september 2018 beter beschermen bij echtscheiding of  overlijden.

De in het oog springende wijzigingen:

1. Een variant op de ‘scheiding van goederen’ om de zwakke partner te beschermen.

In het huwelijksvermogensrecht van vandaag bestaan er drie mogelijkheden:

  • trouwen zonder huwelijkscontract met de opbouw van een gemeenschappelijk vermogen, waarbij alles voor het huwelijk eigen blijft
  • in een huwelijkscontract kiezen voor een uitgebreider gemeenschappelijk vermogen
  • huwen met scheiding van goederen

Specifiek wat scheiding van goederen betreft, komt er nu een variant bij. Echtgenoten kiezen nu dikwijls voor een stelsel van scheiding van goederen, om te voorkomen dat een partner mee opdraait voor de schulden van de echtgenoot die een zelfstandige activiteit uitoefent. De realiteit is vandaag  dat als de echtgenoot kiest om voor het gezin te zorgen en haar/zijn professionele activiteit terugschroeft, deze dikwijls in de kou blijft staan bij echtscheiding.

In de hervorming worden er bij de scheiding van goederen twee opties aangeboden voor meer solidariteit tussen de gehuwden:

Verrekening van aanwinsten: bij de opmaak van het huwelijkscontract spreken de partners af hoeveel procent de andere kan krijgen in geval van ontbinding van het huwelijk. Op deze manier delen de echtgenoten toch in de beroepsinkomsten van de andere echtgenoot tijdens het huwelijk. Dit is nog steeds een scheiding van goederen (twee eigen vermogens, geen gemeenschap) maar bij ontbinding van het huwelijk zal de economisch sterkere echtgenoot een geldsom betalen aan de economisch zwakkere echtgenoot.

Rechterlijke billijkheidscorrectie: in geval van een oneerlijke situatie kan deze correctie als ‘vangnet’ dienen voor de echtgenoot die in het nadeel is. Voorbeeld: een echtgenoot zet zijn/haar carrière opzij om voor de kinderen te zorgen, terwijl de andere echtgenoot als zelfstandige de alleenverdiener is. Als de thuisgebleven echtgenoot een chronische ziekte heeft die kosten met zich meebrengt, valt deze bij een echtscheiding zonder inkomsten. Hij/zij kan de rechter vragen om alsnog een deel van de inkomsten (maximaal 1/3) van zijn ex-partner te ontvangen en dit deel wordt via huwelijkscontract vastgelegd. De notaris wordt steeds verplicht om de betrokkenen te informeren over de mogelijkheden binnen de regeling van de scheiding van goederen zoals hierboven vermeld. Indien hij dit nalaat, is de notaris aansprakelijk.

2. Hertrouwen zonder aan erfenis kinderen te raken.

In nieuw samengestelde gezinnen heeft bij overlijden de overlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de gezinswoning, wat niet altijd fair is naar de kinderen van de overleden partner (bvb. omdat de overlevende echtgenoot zelf al één of meer woningen heeft). In de nieuwe regeling worden er nu meer mogelijkheden voorzien om de kinderen uit het vorige huwelijk te beschermen, zoals het ontnemen van het vruchtgebruik op de gezinswoning, met dien verstande dat de overlevende echtgenoot nog 6 maanden in de gezinswoning zou kunnen blijven wonen.

3. Samen een woning kopen voor het huwelijk wordt goedkoper.

Samenwonenden zullen in de aankoopakte van hun onroerend goed een ‘anticipatieve inbreng’ kunnen laten opnemen voor het geval dat ze ooit zouden huwen. Op die wijze moet er maar één akte bij de notaris verleden worden en dus uiteraard ook maar één keer notariskosten betaald worden.

4. Meer duidelijkheid over wat eigen en gemeenschappelijk is.

Op dit ogenblik bestaat er soms discussie over wat precies gemeenschappelijk is en wat niet.
De nieuwe regels moeten zorgen voor meer duidelijkheid. In het geval van een werkongeval bvb. zal de ontvangen schadevergoeding zonder discussie deel uitmaken van het gemeenschappelijke vermogen. Ook wat individuele levensverzekeringen betreft, biedt de hervormde wet een genuanceerde wettelijke regeling die rekening houdt met alle mogelijke situaties: uitkering tijdens het huwelijk, ontbinding huwelijk door scheiding en ontbinding huwelijk door overlijden…

5. Meer erfenis voor de langstlevende echtgenoot.

Wanneer enkel nog verre erfgenamen (ooms, tantes, neven, nichten…) in leven zijn, zal de langstlevende echtgenoot zonder kinderen de volledige erfenis ontvangen.

7. Beroepsgoederen, aandelen en cliënteel

Momenteel zijn beroepsgoederen eigen mits vergoeding, wat tot gevolg heeft dat de zelfstandige echtgenoot in geval van scheiding of overlijden een vergoeding moet betalen voor de aankoopprijs van de beroepsgoederen die hij heeft verworven met gemeenschapsgelden (terwijl sommige van die goederen bij scheiding of overlijden weinig of niets meer waard zijn…)
Wat aandelen betreft is het vandaag mogelijk om beroepsinkomsten niet met de echtgenoot te delen door de oprichting van een vennootschap.
De hervorming biedt aan deze problematiek een oplossing door een onderscheid te maken tussen eigendomsrecht en vermogenswaarde. Het eigendomsrecht is steeds eigen, maar de economische waarde gerealiseerd tijdens het huwelijk is gemeenschappelijk. De eigenaar van een onderneming  zal bij een scheiding de beroepsgoederen, de stemrechten op aandelen en het cliënteel mogen behouden, maar moet de andere echtgenoot wel uitbetalen op basis van de waarde van de onderneming.

2017-12-04T07:42:44+00:00 4 december 2017|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: |