>>>Gelden onttrekken aan een nalatenschap is een daad van ‘burgerlijke heling’ (Argus Advocaten)

Gelden onttrekken aan een nalatenschap is een daad van ‘burgerlijke heling’ (Argus Advocaten)

Iedereen weet ondertussen dat het gevaarlijk is om in dit verband foutieve verklaringen af te leggen vermits dit wordt beoordeeld als een daad van burgerlijke heling (een soort diefstal dus) waardoor men vervallen verklaard wordt op het erfrecht op deze sommen (= de geheelde goederen).

Art. 792 B.W., hetgeen stelt: “De erfgenamen die goederen van de nalatenschap hebben weggemaakt of verborgen gehouden, verliezen de bevoegdheid om de nalatenschap te verwerpen; al verwerpen zij deze, toch blijven zij zuiver erfgenaam, zonder op enig aandeel in de weggemaakte of verborgen gehouden zaken aanspraak te kunnen maken.”

Om burgerlijke heling te kunnen toepassen, dienen 4 elementen aanwezig te zijn, te weten : (1) wegmaken of verborgen houden van goederen, (2) die tot de nalatenschap behoren, (3) met bedrieglijk inzicht, (4) door een erfgenaam.

Lees hier het volledige artikel

Deze problematiek komt aan bod tijdens de themadag ‘Familiaal vermogensrecht: 8  actuele topics’ (15/06 Sint-Niklaas)

2017-04-25T15:20:03+00:00 25 april 2017|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , |