>>>Familiaal vermogensrecht: wetsontwerp goedgekeurd op 16 juli 2020 (LegalNews.be)

Familiaal vermogensrecht: wetsontwerp goedgekeurd op 16 juli 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/07/2020

Het op 16 juli 2020 goedgekeurd Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie bevat ook een aantal wijzigingen m.b.t. het familiaal vermogensrecht, die op LinkedIn mooi samengevat werden door dhr. Bert Van Den Houte (Teaching and Research Assistant in Family Property Law at University of Antwerp).

1. Wijziging van de geldigheidsduur van de voorlopige maatregelen in het kader van de wettelijke samenwoning 

De beperkte geldigheidsduur van dringende en voorlopige maatregelen na de beëindiging van de wettelijke samenwoning wordt uit artikel 1479 BW verwijderd (in navolging van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 december 2018).

2. Wijzigingen aan het authentiek testament

Bij een authentiek testament valt het vereiste van het dictee weg. De wet bepaalt voortaan dat de testator zijn laatste wil tegenover de notaris moet uitdrukken. De notaris doet de voorlezing en de testator bevestigt dat het wel degelijk om zijn wil gaat (nieuw artikel 972 BW).

3. Aanpassingen aangaande de machtiging voor het verwerpen van een nalatenschap voor een minderjarige of persoon die overeenkomstig artikel 492/1, § 2, derde lid, 5° BW onbekwaam werd verklaard om een nalatenschap te verwerpen

Meerdere minderjarigen en personen die onbekwaam werden verklaard om een nalatenschap te verwerpen, kunnen voortaan gezamenlijk verzoeken een nalatenschap te verwerpen waarvan op eer wordt verklaard dat het netto-actief niet meer bedraagt dan 5.000 euro (nieuw artikel 784/1 BW). Er moet dus niet telkens een afzonderlijke machtiging worden gevraagd.

Lees hier het goedgekeurd wetsontwerp

2020-07-27T18:37:01+00:00 27 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht|