>>>Erfrecht wettelijk samenwonenden (Larcier)

Erfrecht wettelijk samenwonenden (Larcier)

Erfrecht wettelijk samenwonenden. Omvang van de erfrechtelijke roeping. Uittreksel uit het boek ‘Erfrecht wettelijk samenwonenden’ (Larcier – maart 2017)

De wet van 28 maart 2007 opteert voor een intestaatserfrecht dat geïnspireerd is op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, maar wel beperkter is. De wetgever achtte het niet wenselijk de erfrechtelijke gevolgen van het huwelijk en die van een wettelijke samenwoning gelijk te schakelen, enerzijds omdat aan iedereen de keuzevrijheid moet worden gelaten zijn gezinsleven te organiseren zoals hij dat wil en anderzijds omdat de gevolgen van beide samenlevingsvormen aanzienlijk verschillen. Voor wettelijk samenwonenden geldt bijgevolg een intestaatserfrecht sui generis.

Lees hier het volledige uittreksel

2017-04-26T08:38:12+00:00 26 april 2017|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |