>>>Echtscheiding en gemeenschappelijke handelszaak respectievelijk vennootschapsaandelen: wat met meerwaarden bij de verdeling? Cassatie 21.09.2020 (LegalNews)

Echtscheiding en gemeenschappelijke handelszaak respectievelijk vennootschapsaandelen: wat met meerwaarden bij de verdeling? Cassatie 21.09.2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 19/11/2020

Krachtens artikel 577, § 2 en § 8, Burgerlijk Wetboek worden de onverdeelde aandelen vermoed gelijk te zijn en is de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen onderworpen aan de regels die bepaald zijn in de titel Erfenissen van dit wetboek.

Krachtens artikel 890 Burgerlijk Wetboek worden, om te beoordelen of er benadeling is geweest, de onverdeelde goederen geschat op hun waarde ten tijde van de verdeling.

Hieruit volgt dat, bij de verdeling, de waarde van de goederen die aanvankelijk behoorden tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten en op het ogenblik van de verdeling, ingevolge de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, afhangen van de tussen hen ontstane post-communautaire onverdeeldheid, in de regel moet worden bepaald op het ogenblik van de verdeling.

Ingeval een post-communautair onverdeelde handelszaak of vennootschapsaandelen tussen de datum van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel en het ogenblik van de verdeling in waarde vermeerderen of verminderen door persoonlijk professioneel toedoen van een echtgenoot, kan de meer- of minderwaarde voor rekening van die echtgenoot blijven als compensatie voor een verrekening in het kader van de beheersrekening met betrekking tot de post-communautaire onverdeeldheid.

De appelrechter stelt vast dat:

  • de eiser en de verweerster hun professionele activiteiten en inkomsten na de refertedatum en meer precies de datum van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel strikt gescheiden hebben gehouden in die zin dat de eiser zich exclusief heeft ingelaten met Desma Cleaning nv en Desma Industry nv en de verweerster met het Argenta-kantoor;
  • zowel de vennootschapsaandelen van Desma Cleaning nv en Desma Industry nv als het Argenta-kantoor behoorden tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten en na de refertedatum een aanzienlijke meerwaarde hebben verkregen;
  • de meerwaarde van de vennootschapsaandelen van Desma Cleaning nv en Desma Industry nv is verkregen door persoonlijk professioneel toedoen van de eiser terwijl de meerwaarde van het Argenta-kantoor is verkregen door persoonlijk professioneel toedoen van de verweerster;
  • noch de eiser noch de verweerster aanspraak maken op enige verrekening omwille van beroepsactiviteiten en -inkomsten in het kader van de beheersrekening met betrekking tot de post-communautaire onverdeeldheid.

De appelrechter die oordeelt dat in de gegeven specifieke omstandigheden de meerwaarde die de vennootschapsaandelen van Desma Cleaning nv en Desma  Industry nv en het Argenta-kantoor na de refertedatum hebben verkregen, respectievelijk voor rekening van de eiser en de verweerster worden gelaten, zodat met de meerwaarden geen rekening moet worden gehouden bij de verdeling, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 21 september 2020

2020-11-20T09:41:23+00:00 19 november 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: |