>>>Echtscheiding door onderlinge toestemming : veralgemening schriftelijke procedure. Wetsontwerp goedgekeurd op 17 mei 2018 (LegalNews.be)

Echtscheiding door onderlinge toestemming : veralgemening schriftelijke procedure. Wetsontwerp goedgekeurd op 17 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 25/05/2018

Op 17 mei 2018 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek, van het Burgerlijk wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken’ goedgekeurd. Een van de belangrijke thema’s van het ontwerp is, naast het optrekken van de bevoegdheid ratione summae van de vrederechter, de afschaffing van de laatste overblijvende verplichte verschijning voor de rechtbank van eerste aanleg in de procedure echtscheiding in onderlinge toestemming.

De afschaffing van de laatste overblijvende verplichte verschijning voor de rechtbank van eerste aanleg in de procedure echtscheiding in onderlinge toestemming, is een voorafgaande stap in de digitalisering van de procedure die een onmiddellijke werklastvermindering voor de rechtbank van eerste aanleg met zich meebrengt.

Wat vertelt de Memorie van Toelichting?

Vandaag moeten mensen die een echtscheidingsprocedure met onderlinge toestemming volgen en die minder dan zes maanden gescheiden leven nog éénmaal verschijnen voor de rechtbank om hun akkoord tot echtscheiding te bevestigen. Zij die meer dan zes maanden apart wonen moeten dit al langer niet meer doen. Deze verschillende procedure naargelang de duur van de feitelijke scheiding is nog moeilijk te verantwoorden en maakt de zaak voor de echtgenoten, de magistraten en de griffies nodeloos gecompliceerd en belastend. Uit de praktijk blijkt dat de persoonlijke verschijning niet steeds een inhoudelijke meerwaarde heeft.

In zijn advies nr. 55.394/2/314 van 17 maart 2014 over het wetsvoorstel houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (DOC 53 3365/004) was ook de Raad van State al van mening dat “het beter zou zijn geweest de verschijning van de echtgenoten volledig op te heffen, tenzij de rechtbank erom vraagt omdat hij bijvoorbeeld een wijziging van de voorafgaande akkoorden wenst voor te stellen”.

De schriftelijke procedure van artikel 1289, § 1, Ger.W. wordt met andere woorden uitgebreid naar de echtscheiding door onderlinge toestemming wanneer de echtgenoten niet langer dan zes maanden gescheiden leven. De familierechtbank kan evenwel steeds de verschijning in persoon bevelen. Er hoeven daarvoor geen uitzonderlijke omstandigheden voorhanden te zijn. In uitzonderlijke omstandigheden is, mits machtiging door de familierechtbank, verschijning via advocaat of notaris mogelijk.

De Memorie van Toelichting leest u hier

Het goedgekeurd wetsontwerp leest u hier

2018-05-25T08:13:31+00:00 25 mei 2018|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: |