>>>De verplichting levensonderhoud, opvoeding en opleiding te verschaffen (Larcier)

De verplichting levensonderhoud, opvoeding en opleiding te verschaffen (Larcier)

De verplichting levensonderhoud, opvoeding en opleiding te verschaffen. Het ‘stappenplan’ getoetst aan een casus. Uittreksel uit het boek ‘Kinderalimentatie’ (Larcier – april 2017)

In een casus waarin de rechtbank van eerste aanleg te Brussel als appelrechter de onderhoudsbijdrage voor een 14-jarig kind diende te begroten,werd in het vonnis van 15 mei 2012269 de hiernavolgende redenering gevolgd. We geven de opbouw van de motivering in extenso weer en zullen daarna commentariëren vanuit de principes van het ‘stappenplan’.

Lees hier het volledige uittreksel

2017-04-26T08:36:32+00:00 26 april 2017|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |