>>>De Erfrechtverordening (Larcier)

De Erfrechtverordening (Larcier)

Uittreksel uit het boek ‘Internationaal privaatrecht: bestaat daar geen wetboek van? Een overzicht van de belangrijkste Europese IPR instrumenten’ (Larcier)

De Erfrechtverordening regelt de internationale bevoegdheid en het toepasselijk recht bij grensoverschrijdende erfopvolging. Ze is van toepassing op internationale nalatenschappen opengevallen op of na 17 augustus 2015. De bepalingen van de Erfrechtverordening zetten de regels van het WIPR vanaf die datum buitenspel. Alle lidstaten zijn gebonden door de Erfrechtverordening, behalve het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland. De term “lidstaat” moet in de verordening dan ook worden gelezen als “deelnemende lidstaat”. Inzake internationale bevoegdheid laat de verordening een forumkeuze toe. Dit kan echter enkel voor de gerechten van de lidstaat waarvan de erflater het recht koos.

Lees hier het volledige uittreksel

Deze problematiek komt aan bod tijdens de Themadag ‘Familiaal vermogensrecht’ (15/06 Sint-Niklaas)

2017-06-07T06:36:42+00:00 7 juni 2017|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |