>>>Buitengewone kosten voor je kind: wat telt en wat niet? (De Groote – De Man)

Buitengewone kosten voor je kind: wat telt en wat niet? (De Groote – De Man)

Auteur: De Groote – De Man

Publicatiedatum: 27/11/2018

Het is een aanleiding voor eindeloze discussies tussen gescheiden ouders. Buitengewone kosten voor je kind(eren) moeten gedeeld worden, maar wat telt als ‘buitengewoon’ en wat niet? Wij geven je alvast enkele tips om een duidelijke overeenkomst op te stellen!

Buitengewone kosten voor de kinderen moeten verdeeld worden tussen gescheiden ouders. Maar wat telt als een buitengewone kost en wat niet? Een ziekenhuisbezoek, een laptop, een Xbox, een gitaar? De discussies tussen geschieden ouders zijn soms eindeloos.

Minister van Justitie, Koen Geens, wil hier duidelijkheid in scheppen en lanceerde een wetsvoorstel met een lijst van wat allemaal onder de noemer van ‘buitengewoon’ kan vallen.

Een goed vooruitzicht, die nieuwe wet. Maar helaas zijn we nog niet zover. En ouders die nu een overeenkomst moeten opstellen kunnen hier ook niet op wachten.

Daarom geven wij je nu al enkele tips om discussies te vermijden en duidelijkheid te scheppen.

TIP 1: terminologie is alles

Als jullie zelf een regeling uitwerken met daarin wie welke financiële bijdrages levert, is het belangrijk dat je de juiste begrippen gebruikt! Er bestaan verblijfsgebonden kostenverblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten. Zorg dat je deze niet verkeerd of door elkaar gebruikt.

Verblijfsgebonden kosten zijn rechtstreeks verbonden aan het verblijf bij de ouder. Dit zijn kosten die door elke ouder apart betaald worden tijdens de periode dat de kinderen bij hem of haar verblijven. Ze staan dus direct in verhouding tot de verblijfsregeling.
bv. huisvesting, energie (verwarming, warm water), eten en hygiëne en lichaamsverzorging (shampoo, tandpasta, enz).

Verblijfsoverstijgende kosten staan los van de verblijfsregeling. Dit zijn bijvoorbeeld kleding, schoenen, gezondheidszorg, vervoer, communicatie, cultuur en ontspanning. Ook kosten voor kinderopvang en onderwijs zijn verblijfsoverstijgend!

Zowel de verblijfsgebonden als verblijfsoverstijgende kosten worden aanzien als gewone kosten. De wet omschrijft deze als alle gebruikelijke kosten die te maken hebben met het dagelijkse onderhoud van het kind. (art. 203 bis § 3, 1° B.W.)

Daartegenover staan de buitengewone kosten. Dit zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die gemaakt moeten worden bij toevallige of uitzonderlijke gebeurtenissen. Deze kosten vallen dus buiten het dagelijkse onderhoud van het kind. (art. 203 bis § 3, 2° B.W.)

TIP 2: Definieer heel goed hoeveel elk ouder bijdraagt voor buitengewone kosten

Wat is het verschil tussen verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten?

Dat is vaak het discussiepunt: telt een kost als een verblijfsoverstijgende (en dus gewone) kost of als een buitengewone kost?

De verblijfsoverstijgende kosten worden meestal alleen gedragen door de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn. Dat is dan meestal ook de ouder is die een onderhoudsbijdrage (alimentatie) voor het kind ontvangt. Dat komt omdat de andere ouder, die dus minder gewone kosten heeft, dit moet compenseren. Zo blijft er toch ergens een gelijkheid tussen beide ouders voor hoeveel elk betaalt.

Een buitengewone kost moet verdeeld worden tussen beide ouders en komt bovenop de alimentatie en gewone kosten.

TIP 3: Lijst alles op wat onder buitengewone kosten valt

Wat valt er juist onder buitengewone kosten? Daar knelt vandaag dus het schoentje. In de huidige wetgeving staat dit namelijk niet duidelijk (genoeg) gedefinieerd.

Wel kunnen jullie je voor je overeenkomst al baseren op de lijst die in het wetsvoorstel van Minister Geens staat:

Medische en paramedische kosten:

 • behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en de verzorging die zij voorschrijven
 • de kosten van heelkundige ingrepen, van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die daarop volgen
 • paramedische kosten en hulpmiddelen. Bijvoorbeeld orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten zoals een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten, rolstoel.
 • de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen.

Alles hierboven telt ook alleen maar:

 • als deze zorg voorgeschreven is door een bevoegde arts of door een bevoegde instantie
 • na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

Dat wil zeggen dat gewone bezoeken aan huisarts en tandarts en de aankoop van geneesmiddelen die zij voorschrijven, niet tellen als een buitengewone kost.

Kosten verbonden aan onderwijs:

 • meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (bijvoorbeeld: ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen, stages)
 • noodzakelijk, gespecialiseerd, duur studiemateriaal en/of schoolkledij die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert
 • het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen, alsook niet gesubsidieerd onderwijs
 • de aankoop van ICT- apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn
 • de eventuele bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen
 • bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma (bijvoorbeeld zoals Erasmus of een uitwisselingsproject)

Ook hier mag de verdeling alleen gebeuren ná aftrek van eventuele studietoelagen en andere studiebeurzen voor hoge onderwijs. Daarvan moeten de bewijsstukken bij de afrekening worden gevoegd.

Kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind:

 • lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten (bijvoorbeeld zoals een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging, taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en sportstages, lessen voor beeldende kunst, muziek, woord en dans)
 • geld voor het theoretisch examen voor een rijbewijs (tenzij dit gratis op de school kan behaald worden). Kosten van de rijschool en – na overleg – het geld voor het praktisch rijexamen

Andere belangrijke kosten

Jullie kunnen ook uiteraard altijd afwijken van de opsomming hierboven en er bijvoorbeeld nog andere kosten aan toevoegen (vb. kosten van de kapper van het kind). Zolang jullie hier beiden mee akkoord gaan en dit zo ook duidelijk noteren, kan dit perfect.

TIP 4: werk met een goede voorbeeldovereenkomst

De Gentse rechtbank werkt al een tijdje met een zeer uitgebreide template. Die is speciaal opgesteld met de bedoeling om toekomstige discussies over kosten zoveel mogelijk te vermijden.

Klik hier om deze te downloaden: template lijst buitengewone kosten scheiding

TIP 5: vraag raad aan je advocaat

Als je hier meer informatie over wil of als je graag advies wil bij het uitwerken van een goede overeenkomst, kunnen wij je daarbij helpen.

Klik hier om contact op te nemen met ons team Familierecht!

Lees hier het originele artikel

2018-11-29T11:00:05+00:00 29 november 2018|Categories: Burgerlijk recht - Personen- & Familierecht|Tags: |