>>Burkini verbieden in zwembad is geen discriminatie – Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen 18 december 2018 (LegalNews.be)

Burkini verbieden in zwembad is geen discriminatie – Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen 18 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 03/01/2019

Op de website van Unia staat het in de pers veelvuldig besproken vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.

Hierbij een deel van het vonnis:

“De waterkwaliteit van zwembaden is streng gereglementeerd. De kledijvoorschriften zijn een onderdeel van de maatregelen om de doelstellingen te bereiken, namelijk zonder overmatig gebruik van chloor goede hygiënische omstandigheden te creëren.

Aangepaste kledij, namelijk aansluitend, proper en uit aangepaste stof, is noodzakelijk om vervuiling tegen te gaan en controle te kunnen houden op het naleven van de hygiënische voorschriften.

De door eisende partijen gewenste kledij is niet aansluitend maar bestaat uit verschillende lagen, namelijk een pak met daarover een tuniek.

Deze tuniek is niet aansluitend en verhult het lichaam zodat er geen visuele controle mogelijk is van hetgeen eronder gedragen wordt. Bovendien ontneemt of vermindert een dergelijke kleding het nut van andere maatregelen die verplicht zijn in verband met de waterkwaliteit, zoals onder meer het douchen voor elke zwembeurt.

Het advies van het agentschap zorg en gezondheid vermeldt overigens ook dat “bij correct gebruik” de burkini voldoet aan de hygiënische eisen; de controle hierop is geen gemakkelijke opgave en wordt zeker moeilijker bij een kledij die bestaat uit verschillende lagen die bovendien niet aansluitend is.

Het kledijvoorschrift komt dan ook vanuit hygiënische eisen passend en noodzakelijk voor; in dit kader is ook de dracht van zwemshorts verboden. Deze kledijvoorschriften zijn ook zeer algemeen voorkomend in zwembaden. Een burkini voldoet bij correct gebruik aan de hygiënische redenen, zoals waarschijnlijk tal van kledij hygiënisch kan gebruikt worden als zwemkledij. Het is echter onmogelijk eenvoudig te controleren, gelet op de gelaagdheid, of de burkini correct gebruikt wordt. Evenmin is het mogelijk de aard van de gebruikte stoffen en de eventuele onderkledij vast te stellen bij een kledij die bedekt wordt met een tuniek. Ook voor de veiligheid is niet-aansluitende, loszittende zwemkledij verboden. Niet alleen kan loszittende kledij (in casu de tuniek) vasthaken aan allerhande obstakels (o.m. trappen, leuningen, filterroosters …) met mogelijk ernstige gevolgen.  Ook bemoeilijkt loszittende kledij het werk van de redders. Een kledijvoorschrift dingt zich ook voor de veiligheid op en de tuniek, die eisende partijen over hun pak wensen te dragen, wordt terecht verboden in verband met de veiligheid. Dat andere zwembaden andere kledingvoorschriften hanteren, is niet ter zake dienend aangezien zwembaden ook niet altijd hetzelfde zijn. Recreatiebaden zijn doorgaans anders geconcipieerd dan de sportinfrastructuur die verwerende partij ter beschikking stelt en ook het gebruik en personeelsbestand is niet overal hetzelfde. “

Lees hier het volledige vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 18 december 2018

2018-12-22T13:42:14+00:00 3 januari 2019|Categories: Burgerlijk recht|