E-learning ‘Burenrelaties (nieuw goederenrecht)’

Tijdens deze e-learning van SwiftSkills en LegalNews.be, met de wetenschappelijke ondersteuning van mr. Michael Thielens en mr. Ewoud Willaert van het advocatenkantoor Schoups, wordt specifiek een overzicht gegeven van Titel 5 van de nieuwe wet, meer bepaald deze inzake burenrelaties. 

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021.

Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

Zowel de aspecten burenhinder, gemene afsluiting als erfdienstbaarheden komen aan bod. Telkens worden de nieuwe artikelen besproken, met aandacht voor wat er nu juist is gewijzigd en de motivatie van deze wijzigingen. Tenslotte komen als afsluiter ook een aantal recente gerechtelijke uitspraken aan bod.

Kostprijs

€ 165 (excl. BTW), inclusief uitgebreide documentatie die digitaal ter beschikking wordt gesteld

Deze E-learning bestellen

Opbouw

Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. Zo hoor én zie je hoe jij de leerstof in de praktijk kan omzetten.

Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie.

Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil en er is een uitgebreide downloadbare documentatie voorzien.

Onderwerpen

1. Burenhinder (ondertitel 1 van de wet)

 • Bovenmatige burenhinder
 • voorkomen van bovenmatige burenhinder

2. Gemene afsluiting (ondertitel 2 van de wet)

 • Definitie
 • Omvang van de aandelen
 • Bewijs van de mandeligheid
 • Gedwongen wijze van ontstaan
 • Gedwongen verkoop en aankoop van mandeligheid
 • Vergoeding in geval van aankoop of overdracht
 • Algemene bevoegdheden op een gemene afsluiting
 • Bijzondere bevoegdheden op de gemene muur
 • Verplichtingen van de mede-eigenaars en afstand
 • Beperking op de verdeling

3. Erfdienstbaarheden (ondertitel 3 van de wet)

 • Algemene bepalingen
  • Definitie
  • Zichtbaarheid van de erfdienstbaarheid
  • Bronnen van erfdienstbaarheden
 • Erfdienstbaarheden door menselijk handelen
  • Specifieke wijzen van verkrijging
   • Rechtshandeling
   • Verkrijgende verjaring
   • Bestemming door de eigenaar
  • Rechten en verplichtingen van de partijen
   • Gebruik en omvang
   • Onderhoud en bouwwerken
   • Afstand
   • Verdeling van de onroerende goederen
   • Toestand van het lijdend en van het heersend erf
  • Specifieke wijzen van tenietgaan
   • Bevrijdende verjaring
   • Vermenging
   • Verlies van nut
 • Wettelijke erfdienstbaarheden
  • Water
   • Waterafvloeiing tusen naburige percelen
   • Regeling voor bronnen en waterlopen
   • Dakdrop
  • Afstanden
   • Afstanden voor vensters, muuropeningen en soortgelijke werken
   • Afstanden van beplantingen
   • Overhangende takken en wortels
  • Ingeslotenheid
   • Wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg:
    • definitie
    • verkrijging en vaststelling
    • verplaatsing en afschaffing
 • Selectie van recente relevante rechtspraak
Attest

Deze e-learning cursus met bijhorend certificaat, telt volledig mee voor de uren permanente vorming. SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker.

Deze opleiding is geaccrediteerd voor:

 • OVB – 4 punten permanente vorming
 • NKN – 4 uren permanente vorming
 • IBJ – 4 uren permanente vorming
 • BIV – 2 uren permanente vorming

> Deze E-learning bestellen