>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 10467 blog entries.

Waarop moet je letten bij een cloudcontract? (Sirius Legal)

Auteur: Roeland Lembrechts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 23/11/2019 Steeds meer bedrijven schakelen de laatste jaren over op de ‘cloud’ en dat is niet zonder reden. Het reduceert IT-kosten, zorgt voor effectiever mobiel werken, een hogere productiviteit, standaardisatie van processen, … Je gebruikt en betaalt immers enkel hetgeen je nodig hebt in de

2019-11-25T16:29:09+00:00 29 november 2019|Categories: Informaticarecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Is uw kind een engeltje of een bengeltje? Wat u moet weten over het nieuwe jeugddelinquentierecht (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 16/11/2019 Het Jeugddelinquentiedecreet. Kinderen lopen helaas niet altijd netjes in de rij. Op een dag kan het voorkomen dat ze strafbare feiten plegen die – mochten ze meerderjarig zijn - kunnen leiden tot effectieve straffen. Uw zoon steelt de handtas van een oude dame die daarbij

2019-11-23T12:38:39+00:00 29 november 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Mag je als werkgever de professionele e-mails van je werknemers lezen? (Commit)

Auteur: Joris De Keersmaeker (Commit) Publicatiedatum: 15/11/2019 In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de toestemming van de werknemer nodig heeft om zijn professionele e-mails te mogen lezen. Artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt immers

2019-11-23T12:49:06+00:00 28 november 2019|Categories: Arbeidsrecht Gerechtelijk recht Privacy recht|Tags: , , , |

Pop-up huur: een eigen regime voor handelshuur van korte duur in elk van de drie gewesten (Schoups)

Auteur: Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups)  Publicatiedatum: 19/11/2019 Bij de huur van een handelspand voor een korte duur, zoals bij de uitbating van een “pop-up store”, hebben elk van onze drie gewesten thans een regeling uitgevaardigd. Er gelden wel subtiel verschillende regels in de drie gewesten. Als laatste beschikt het Brussels Hoofdstedelijk

2019-11-23T11:09:14+00:00 28 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Gents kraakpand dat werd aangevallen door voetbalsupporters: vonnis correctionele rechtbank 7 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2019 Op de website van Unia wordt verwezen naar het vonnis van de correctionele rechtbank van 7 oktober 2019, waarbij een tiental voetbalsupporters veroordeeld werden voor de aanval van een pand dat werd bewoond door Roma. Lees hier meer Lees ook de artikelen: Strafbaarstelling kraken (wet van

2019-11-27T15:19:53+00:00 27 november 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|

Heling bij een erfenis. Gevolg van de erkenning van het toe-eigenen die pas gebeurt onder druk van de benadeelde erfgenaam. Cassatie-arrest van 17 oktober 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2019 De feiten De notaris-vereffenaar heeft in juli 2014 een ontwerp van vereffening en verdeling opgemaakt waarbij de erfgenamen geen melding hebben gemaakt van een rekening enkel op hun naam waarop zij erfgelden afkomstig van de omzetting van een kasbon op naam van moeder hadden geparkeerd. Ook

2019-11-25T16:23:14+00:00 27 november 2019|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Third country bids in EU procurement: always excluded? (Stibbe)

Author: Niels Tack (Stibbe) Publication date: 12/11/2019 The European Commission recently issued guidance on the participation of third country bidders in public procurement. It clarified bids may be excluded, but remains silent on whether they may be accepted and under which conditions. The Commission is of the opinion that contracting authorities or

2019-11-23T12:43:15+00:00 27 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: |

Whistleblowing employees soon to be protected against retaliation measures? (Altius)

Authors: Philippe De Wulf and Emma Van Caenegem (Altius) Publication date: 12/11/2019 On 7 October 2019, the EU Council approved the Directive on the protection of persons who report breaches of Union law. This Whistleblower Directive seeks to introduce effective whistleblower protection across the various countries within the European Union.

2019-11-23T10:58:39+00:00 27 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: |

Verontreinigd of niet verontreinigd? Dat is de Grote Grondvraag! (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 18/11/2019 Sinds 5 november 2019 kunnen grondeigenaars op de website https://www.degrotegrondvraag.be nagaan of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op hun grond; De op initiatief van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het leven geroepen website verzamelde voorlopig de grondgegevens van 99 gemeenten; Via de Grote Grondvraag kunnen grondeigenaars nagaan of

2019-11-26T09:39:15+00:00 26 november 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

De ene renovatie is de andere niet: de invloed van de wettelijke specialiteit van de VME op renovaties (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 12/11/2019 De Appartementswet laat via artikel 577-7, §1, 2°, c BW toe dat de algemene vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars bij meerderheid van 4/5e van de stemmen beslist over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van