>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 10111 blog entries.

Deficitair vruchtgebruik fiscaal niet aftrekbaar volgens Cassatie (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 27/07/2019 Mag de aftrekbaarheid van kosten geweigerd worden als een vruchtgebruik verlieslatend is (opbrengst versus bankaflossingen en andere kosten)? Het Hof van Cassatie nam onlangs (Cass. 21 juni 2019) alvast een duidelijk standpunt in dat vele belastingplichtigen wakker zal schudden.  Beroepskosten wel of niet aftrekbaar? Wanneer zijn

2019-08-02T12:32:46+00:00 3 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 31/07/2019 De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019. U brengt uw uitzendkrachten dus best vanaf 1 augustus 2019 in kaart. Om stemgerechtigd te

2019-08-02T13:04:56+00:00 2 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Meer flexibiliteit voor thematische verloven (BDO)

Auteur: BDO Publicatiedatum: 24/07/2019 Werknemers beschikken over verschillende tools om een betere work-life balance te bekomen. Dit is bij uitstek het geval bij de opname van een thematisch verlof: de werktijd vermindert of wordt tijdelijk onderbroken zodat de werknemer meer tijd heeft voor bepaalde zorgtaken in zijn privéleven. Thematische verloven

2019-08-02T12:57:00+00:00 2 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

‘Music Sampling’ en auteursrecht, hoe zit dat nu precies? (Finnian & Columba)

Auteur: Bart Van Besien (Finnian & Columba) Publicatiedatum: 30/07/2019 Gisteren nam het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) een belangrijke beslissing in verband met de auteursrechtelijke bescherming van muziek ‘samples’. De tekst van het arrest werd nog niet gepubliceerd, maar uit het persbericht van het HvJ blijkt het volgende i.v.m. ‘music

2019-08-09T08:55:02+00:00 2 augustus 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

Een BV oprichten zonder ‘startkapitaal’: vangt de vennootschap werkelijk zonder cent vermogen aan? (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 19/07/2019 Op vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, zijn de nieuwe regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) onverkort van toepassing. Voor de Besloten Vennootschap (BV) verschillen de regels inzake de oprichting grondig van deze van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2019-07-31T08:40:44+00:00 2 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Hoe zit het nu met de verzekering van uw speed pedelec? (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) Publicatiedatum: 01/08/2019 Sinds de opkomst van elektrisch aangedreven voertuigen zoals de e-bike heeft de juridische aanpak van de nieuwe elektrische mobiliteit een ware roller coaster meegemaakt. Moest een elektrische scootmobiel verzekerd worden ?  En hoe zit het met een hooverboard of

De verklaring van behoud: de deadline van 31 augustus 2019 nadert (K law)

Auteurs: Claudia Duchateau en Stephanie Allard (K law) Publicatiedatum: 05/07/2019 De hervorming van het nieuwe erfrecht wijzigde de manier waarop bij overlijden gedane schenkingen in rekening worden gebracht en gewaardeerd. De nieuwe waarderingsregels worden bij ieder overlijden vanaf 1 september 2018 toegepast en kunnen onverwachte gevolgen hebben voor de vroegere successieplanning. Via

Onteigeningsbesluiten: eerste rechtspraak is er (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 Met zijn arresten van 23 juli 2019 heft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vordering tot vernietiging van het definitief onteigeningsbesluit kaderend in de realisatie van het bedrijventerrein ‘Siezegemkouter’ verworpen (op 30 april 2018 had het Autonomm Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst een definitief onteigeningsbesluit genomen). Lees hier het

Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/07/2019 De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming

Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels van 20 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 Lees hier de Richtlijn (EU) 2019/1023 van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering

2019-07-31T07:58:55+00:00 31 juli 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: |