>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 9798 blog entries.

Bouwsector: uitbreiding verplichte BA-verzekering voor bouwactoren goedgekeurd in de Commissie van de Kamer op 9 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/04/2019 Bedoeling van de wet Dit wetsvoorstel is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder deze legislatuur wordt doorgevoerd door de minister van Economie Kris Peeters en de minister van KMO’s Denis Ducarme betreffende de verzekering in de bouwsector. Een eigen huis bouwen, een nieuwe

Zoek de verschillen: het totaalindrukken-criterium in het auteursrecht (Novagraaf)

Auteur: Casper Hemelrijk (Novagraaf) Publicatiedatum: 04/04/2019 Een hardnekkig gerucht binnen het auteursrecht is de mythe van de zeven verschillen. Veelvuldig wordt aangenomen dat bij het bestaan van (minimaal) zeven verschillen tussen twee werken, geen inbreuk op het auteursrecht van het oudere werk wordt gemaakt. Om direct met de spreekwoordelijke deur in

2019-04-17T18:36:46+00:00 17 april 2019|Categories: Intellectuele rechten Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

De toepassing van de GDPR buiten de EU: quo vadis? (Timelex)

Auteur: Liesa Boghaert (Timelex) Publicatiedatum: 02/04/2019 Op 23 november 2018 publiceerde het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – hierna: EDPB) haar ‘Guidelines on the territorial scope of the GDPR’. Met deze richtsnoeren komt het EDPB tegemoet aan de aanzienlijke twijfel die heerst bij ondernemingen gevestigd buiten de EU over de

2019-04-22T08:52:51+00:00 17 april 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

EU publiceert richtlijnen rond ethisch gebruik van Artificiële Intelligentie (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 17/04/2019 De Europese Unie heeft afgelopen week een reeks richtlijnen gepubliceerd die bedrijven en overheden een leidraad moeten geven bij het ontwikkelen van AI-toepassingen op een ethische manier. De hoge vlucht van Artificiële Intelligentie Artificiële Intelligentie of AI beheerst sinds enige tijd heel

Schadevergoedingsaanspraak verworpen doordat eiser niet heeft ingeschreven op de nieuwe overheidsopdracht na het door eiser uitgelokt vernietigingsarrest van de Raad van State (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 12/04/2019 In een boeiend vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 15 maart 2019, werd de schadeaanspraak van een niet gekozen inschrijver die succesvol de gunningsbeslissing aan een derde had aangevochten voor de Raad van State, verworpen. De rechtbank argumenteert ‘Op

2019-04-17T18:11:55+00:00 17 april 2019|Categories: Overheidsopdrachten Publiek recht|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: wet van 7 april 2019 inzake elektronische facturering in Staatsblad van 16 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/04/2019 In navolging van de goedkeuring op 28 maart 2019 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het ‘Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en

SWT bij herstructureringen (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 08/04/2019 Indien het doemscenario van mogelijke herstructurering of sluiting van een bedrijf zich effectief realiseert, wordt in het kader van de onderhandelingen van het sociale plan de SWT-problematiek (het vroegere “brugpensioen”), een vitaal discussiepunt tussen werkgever en sociale partners. Voor ondernemingen erkend in moeilijkheden of

2019-04-14T12:47:36+00:00 16 april 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Het bewind – versie 2.0: vereenvoudiging en informatisering (Speyk Advocaten)

Auteurs: Maxim Mervilde en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2019 Het bewind zoals het nu bestaat: de Wet van 17 maart 2013 De Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, in werking getreden op 01 september 2014

De BVBA wordt de BV – niet noodzakelijk een ‘besloten’ vennootschap! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Charles Petit en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) goedgekeurd. Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijs in werking treden. Het is de bedoeling van de wetgever om het Belgische vennootschapsrecht flexibeler en

2019-04-13T09:10:15+00:00 16 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Recht op inzage onder GDPR geldt ook voor interne verslagen (Sirius Legal)

Auteur: Bart Van den Brande (Sirius Legal) Publicatiedatum: 12/04/2019 We hebben de voorbije twee jaar honderden bedrijven, ondernemers, vrije beroepers en non-profit organisaties opgeleid of bijgestaan inzake de implementatie van de GDPR in hun onderneming of organisatie.  Tijdens die vele contacten hebben we vastgesteld dat een hele reeks vragen en problemen

2019-04-14T12:23:51+00:00 15 april 2019|Categories: Privacy recht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |