>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 12098 blog entries.

Het nieuwe verbintenissenrecht : De moeder van alle rechtstakken in een nieuw jasje! (Reyns Advocaten)

Auteur: Alexandre Bastenier (Reyns Advocaten)Publicatiedatum: 07/05/2021 Sedert enkele jaren is de wijziging in het recht in een ware stroomversnelling geraakt. Belangrijke rechtstakken werden reeds vernieuwd – ik denk onder meer aan de (recente) wijzigingen in het insolventierecht, het vennootschapsrecht, het bewijsrecht, het goederenrecht etc. … - steeds met als doel

2021-05-08T11:10:03+00:00 8 mei 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Cassatie verduidelijkt het initiatiefrecht van de syndicus met betrekking tot de invordering van bijdragen in de lasten van de mede-eigendom (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)Publicatiedatum: 07/05/2021 De syndicus is als orgaan van de vereniging van mede-eigenaars (de VME) bevoegd om de VME als procespartij in rechte te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid is evenwel te onderscheiden van het initiatiefrecht van de syndicus.De syndicus – ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt

Vlaams decreet breidt bescherming bij discriminatie op de werkvloer uit (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity)Publicatiedatum: 07/05/2021 Op 30 maart 2021 werd het “Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse

2021-05-08T10:51:25+00:00 8 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Collusie bij overheidsopdrachten – Europese Commissie reikt richtsnoeren aan (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Anton De Weerdt (Lydian)Publicatiedatum: 29/04/2021 Met collusie, doorgaans ‘bid rigging’ genoemd, worden illegale afspraken tussen ondernemers bedoeld, die erop gericht zijn de vrije mededinging in de plaatsingsprocedure van een overheidsopdracht te verstoren of zelfs te verhinderen. Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie hierover richtsnoeren

2021-05-08T10:47:39+00:00 8 mei 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? – Het Hof van Justitie verduidelijkt (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Felix Feyt (Lydian)Publicatiedatum: 30/04/2021 In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals) uitgesproken over de contouren waarbinnen het aangaan van een huurovereenkomst voor een nog op te richten gebouw door een aanbestedingsplichtig bestuur kan kwalificeren als een overheidsopdracht

2021-05-08T10:43:24+00:00 8 mei 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisation procedure? (PwC Legal)

Author: Christophe Wathion (PwC Legal)Publication date: 26/04/2021 The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue their business and activities and is governed by the provisions in book XX of the Belgian Economic Law Code (“ELC”) (previously the procedure was provided in the Belgian

Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van januari tot en met maart 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 06/05/2021 Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken. Ontslag van een vakbondsafgevaardigde die weigert te werken in een loods met asbest. Arbeidshof Antwerpen, 28 januari 2021 Een vakbondsafgevaardigde weigert te werken in een loods waar zich problemen voordoen met asbest. Bij vonnis dd. 26 juni 2019

2021-05-05T07:18:27+00:00 6 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Hoe een slechte uitvoerder buiten de rechtbank om vervangen? (Odigo Advocaten)

Auteurs: Magalie Manshoven en Jan Coninx (Odigo Advocaten)Publicatiedatum: 29/04/2021 Het resultaat ziet er niet uit of er komt maar geen schot in de uitvoering. Wanneer kan je een leverancier laten vervangen? Dit kan op machtiging van een rechter (artikelen 1143-1144 B.W.), maar het kan ook buiten de rechtbank om. Voor

2021-05-04T11:17:52+00:00 6 mei 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|

Laat uw kinderen belastingvrij meegenieten van de erfenis van uw ouders (Van Havermaet)

Auteur: Sophie Schellens (Van Havermaet)Publicatiedatum: 27/04/2021 Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018 bestaat de mogelijkheid om een deel van uw erfenis belastingvrij door te schenken aan uw (klein)kinderen. In vergelijking met de wettelijke erfenissprong – die een integrale verwerping van de nalatenschap inhoudt – kan u

De student(enovereenkomst) – volleerd na 12 ononderbroken maanden? (Arkalis Advocaten)

Auteurs: Karin Schühle, Kristof Colonne en Brigje Verhasselt (Arkalis Advocaten)Publicatiedatum: 28/04/2021 Nu de horeca blijkbaar wel kan opstarten, kunnen studenten weer dromen van een studentenjob. Ook werkgevers zullen zonder twijfel de flexibiliteit van de jobstudenten, evenals het kostenvoordeel, met open armen verwelkomen. Iedereen die hierop beroep wil doen – werkgevers

2021-05-03T12:27:53+00:00 5 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |