>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 10181 blog entries.

Het Vlaams opleidingsverlof (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 30/08/2019 Inleiding 1. Vanaf 1 september 2019 treedt het zgn. Vlaams opleidingsverlof in werking. Als gevolg van de staatshervorming in 2015 kregen de deelstaten de mogelijkheid om een regionale invulling te geven aan het betaald educatief verlof, dat op federaal niveau reeds sinds 1985 bestaat. 2. Het doel

2019-09-07T12:47:02+00:00 8 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

De hervorming van de vennootschapsbelasting op het aangifteformulier (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 20/08/2019 De meeste vennootschappen zullen de eerste keer te maken hebben met de hervorming van de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019. Dat is ook duidelijk te merken op het nieuwe aangifteformulier, dat een reeks ingrijpende wijzigingen ondergaan heeft als gevolg van de hervorming.

Onderbenutting van het zonne-energiepotentieel van appartementsdaken: ‘energiedelen’ uit de schaduw (Stibbe)

Auteur: Pieterjan Claeys (Stibbe) Publicatiedatum: 29/08/2019 In sterk verstedelijkte gebieden is er vaak heel wat minder hernieuwbare energieproductie (cf. De Tijd 29 november 2018). Er is weinig of geen ruimte voor (grootschalige) windturbines. Er wordt dus voornamelijk gekeken in de richting van zonne-energie. Het valt echter op dat appartementsgebouwen slechts zelden beschikken

2019-09-07T12:54:13+00:00 7 september 2019|Categories: Bouwrecht Energierecht Publiek recht|

Beperkte ruimte of tijd in reclame in het kader van overeenkomsten gesloten op afstand (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 30/07/2019 Walbusch Walter Busch voegde in verschillende tijdschriften en kranten een reclamefolder van zes pagina’s met een afscheurbare bestelkaart. De folder bevatte geen modelformulier voor herroeping[1]. De vordering tot staking van de verspreiding van de folder werd ingesteld en in eerste aanleg toegewezen, maar in hoger

2019-09-07T12:25:32+00:00 7 september 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Associatie van (para)medische beroepen en btw – the sequel (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 30/08/2019 (Para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen en tandartsen, werken geregeld samen in een samenwerkingsverband om hun kosten te delen. In die zogeheten ‘kostendelende associaties’ of ‘zelfstandige groeperingen van personen’ kan men kosten poolen. Vervolgens zal het samenwerkingsverband deze gepoolde kosten verrekenen onder haar leden. Op btw-vlak loert

2019-09-06T06:39:49+00:00 7 september 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht Medisch recht|Tags: , |

Belastingvrij beleggen in cryptomunten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 26/08/2019 Wanneer vallen beleggingswinsten uit transacties met cryptomunten zoals Bitcoin onder het onbelast beheer van privévermogen? Een recente ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen bij de FOD Financiën verduidelijkt welke beleggers een belastingvrij statuut genieten.   Investeren in cryptomunten is niet langer voorbehouden aan

2019-09-06T08:03:00+00:00 6 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Subsidies in het kader van de (her)aanleg van bedrijventerreinen: welke mogelijkheden biedt de nieuwe regelgeving die op 1 september 2019 in werking treedt? (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 30/08/2019 Inleiding Teneinde te vermijden dat het werkveld – gelet op de onzekerheid over het voortbestaan van de huidige subsidieregeling – in groten getale aanvragen zou indienen en hierdoor druk zou zetten op de voorziene kredieten, heeft de huidige Vlaamse regering in lopende zaken op 19

2019-09-06T06:35:12+00:00 6 september 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

De overdracht van onderneming door gerechtelijke reorganisatie: hoe een dossier in de praktijk meer dan ingewikkeld kan zijn… (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/09/2019 Tijdens de studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’ op 4 oktober 2019 zullen mr. Rik Crivits,  mr. Astrid Lescouhier, mr. Lore Rammeloo en mr. Jens Vrebos (allen advocaat Crivits & Persyn) in het tweede gedeelte van hun uiteenzetting (na het eerste deel over

2019-09-05T07:37:08+00:00 6 september 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV – nieuwe regels, nieuwe vragen en aandachtspunten (M&A for professionals)

Auteur: Anneleen Steeno (M&A for professionals) Publicatiedatum: 23/08/2019 De belangenconflictenregeling onder het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) voor bestuurders met een tegengesteld vermogensrechtelijk belang is ingewikkeld aangezien zij verschilt van situatie tot situatie (denk aan de aanstelling van een lasthebber ad hoc in de BVBA zonder college van zaakvoerders, de onthoudingsplicht in

2019-09-05T06:12:30+00:00 5 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Appartementsrecht. Verplichte opname schadebedingen in de statuten (Reyns Advocaten)

Auteur: Reyns Advocaten Publicatiedatum: 29/08/2019 Verplichte opname schadebedingen in de statuten : artikel 577-4, §1, vierde lid, 2°, in fine B.W. In het vernieuwde appartementsrecht, opgenomen in de wet van 18 juni 2018 in voege sinds 1 januari 2019, werd bepaald dat schadebedingen en sancties met betrekking tot de betaling