>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 11818 blog entries.

Deliveroo: maaltijdbezorgers zijn verbonden door arbeidsovereenkomst volgens Gerechtshof Amsterdam op 16 februari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 22/02/2021 Alle omstandigheden bij elkaar genomen constateert het hof dat slechts de aan de bezorgers ten aanzien van het verrichten van de arbeid gegeven vrijheid een omstandigheid is die eerder wijst op de afwezigheid dan op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Alle overige elementen, waaronder de wijze van

2021-02-22T09:55:29+00:00 22 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Koerswijziging Raad van State: gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder kan offertes voor overheidsopdrachten ondertekenen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 18/02/2021 De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap offertes voor overheidsopdrachten niet geldig kan ondertekenen. Deze rechtspraak was zo consequent dat aanbestedende overheden zelfs vaak in de opdrachtdocumenten al waarschuwden dat zij de

2021-02-19T08:05:39+00:00 22 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |

COVID-19: Verplichting opleggen aan werknemers om zich te laten vaccineren, kan dit zomaar? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 15/02/2021 Werkgevers hebben de verplichting om, op basis van de welzijnswetgeving, preventiemaatregelen te treffen in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 op de werkvloer. Een verplichte vaccinatie, als onderdeel van dat beleid, zal evenwel niet mogelijk zijn aangezien de Belgische (welzijns)wetgeving niet voorziet in een

2021-02-17T10:48:28+00:00 22 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De start van de bezwaarfase: het bezwaarschrift (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 16/02/2021 Nadat een aanslag gevestigd is waarmee men niet akkoord is, vormt het bezwaarschrift het meest geëigende middel om zich hiertegen te verzetten. Meestal zal een dergelijke aanslag gevestigd zijn geweest na een wijzigingsprocedure via een bericht van wijziging van aangifte of een kennisgeving van aanslag van

2021-02-17T10:44:25+00:00 22 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Wat nu voor eigenaars zonnepanelen na vernietiging Grondwettelijk Hof (Marlex)

Auteurs: Els De Rammelaere en Daan Vandenbroucke (Marlex)Publicatiedatum: 15/02/2021 U heeft het de voorbije weken ongetwijfeld in de media kunnen volgen: het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 het regime van de virtuele terugdraaiende teller vernietigd. Deze terugdraaiende teller gaf ‘prosumenten’ (consumenten die zelf hun stroom

2021-02-17T11:18:42+00:00 20 februari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , |

De BV in het nieuwe vennootschapsrecht : Waar is het kapitaal naartoe? (Reyns Advocaten)

Auteur: Livia Vermeulen (Reyns Advocaten)Publicatiedatum: 17/02/2021 Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt tal van wijzigingen met zich mee betreffende het vennootschapsrecht. Eén van de meest opvallende en verregaande wijzigingen is en blijft toch wel de afschaffing van het kapitaal in de BV.Deze nieuwsbrief spitst zich toe op enkele

2021-02-19T07:43:51+00:00 19 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het Hof van Cassatie beslist : de stand van een bankrekening vormt geen teken of indicie in de zin van artikel 341 WIB 1992 (Cass. 29 januari 2021) (HCGB Advocaten)

Auteur: Willy Huber en Kim Jans (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 13/02/2021 In toepassing van artikel 341 WIB 1992 kan de fiscale Administratie een ‘indiciaire afrekening’ opstellen waarbij zij de uitgaven en bestedingen van een belastingplichtige (‘tekenen en indiciën’) vergelijkt met diens aangegeven inkomsten over eenzelfde periode. Heeft de belastingplichtige meer middelen uitgegeven

2021-02-17T10:23:27+00:00 19 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Buitenlandse rekeningen en wat met de taks op beursverichtingen? (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteur: Tuerlinckx Tax LawyersPublicatiedatum: 08/02/2021 De taks op de beursverrichtingen (TOB), ook wel de beurstaks genoemd, is een van de meest onbekende heffingen in de Belgische wetgeving. Toch bestaat zij al sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog. Recent komt de beurstaks evenwel meer in het daglicht te staan doordat

2021-02-17T10:55:51+00:00 19 februari 2021|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , |

Overdracht van een familieonderneming: zijn vennootschapsrechtelijke controlevehikels nog relevant? (Adlex)

Auteur: Gerry Banken (Adlex)Publicatiedatum: 11/02/2021 De overdracht van een familieonderneming wordt vaak ervaren als een moeizaam proces. Wordt de familieonderneming verkocht? Worden de aandelen niet beter geschonken, al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik? Of worden de aandelen best in een testament toebedeeld? Verdwijnt de ervaren oprichter meteen uit het

2021-02-17T09:44:54+00:00 18 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Cassatie test positief op bescherming derde-hypotheekhouder te goeder trouw (Corporate Finance Lab)

Auteur: Marc Van de Looverbosch (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 15/02/2021 Door de negatieve werking van het Belgische hypotheekregister is de kandidaat-verwerver van een zakelijk recht op een onroerend goed in beginsel uitsluitend beschermd tegen handelingen die niet zijn gepubliceerd maar dat wel hadden moeten zijn om tegenwerpelijk te zijn en

2021-02-17T11:15:31+00:00 18 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |