>Tom Vandecasteele

About Tom Vandecasteele

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Tom Vandecasteele has created 10047 blog entries.

Het lot van de onmiddellijke aanhouding in een procedure op verzet (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lieze Mondelaers (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2019 Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om na de beslissing tot veroordeling te vorderen dat de beklaagde onmiddellijk dient te worden aangehouden. De volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen: (1) de

2019-07-06T13:36:13+00:00 9 juli 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Newsflash GDPR: Bewaartermijnen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 02/07/2019 Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het uitgangspunt blijft dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking (de zgn. “opslagbeperking”). Hoe lang dit precies is, dient geval

2019-07-06T13:26:56+00:00 8 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , |

Nieuwe Code “Deugdelijk Bestuur” voor Belgische genoteerde vennootschappen (Peeters Law)

Auteur: Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 26/06/2019 Onlangs is de nieuwe Code "Deugdelijk Bestuur", ook "Corporate Governance" genoemd, verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit was nodig omdat er sinds de laatste publicatie in 2009 belangrijke wijzigingen gekomen zijn in de Belgische en Europese wetgeving, met in het bijzonder het WVV (Wetboek

2019-07-06T12:23:20+00:00 8 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Fraudeonderzoek: zijn auditors privédetectives? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Luc Goris (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 29/07/2019 Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen mensen gebeuren (interne auditors, security officers, compliance officers, risk managers), alsook door externe gespecialiseerde forensic auditors. Uiteindelijk kan een fraudeonderzoek op basis van een auditrapport leiden tot

2019-07-06T14:00:49+00:00 6 juli 2019|Categories: Arbeidsrecht Privacy recht|Tags: , , , |

Onderhoudsbijdragen: objectief en transparant (Gevaco Advocaten)

Auteur: Caroline Boven (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 24/06/2019 De wetgever zoekt voortdurend naar manieren om onderhoudsbijdragen van ouders ten aanzien van hun kinderen meer objectief en transparant te berekenen. Een eerst stap werd gezet bij wet van 19 maart 2010 op basis waarvan elke rechterlijke beslissing die een onderhoudsbijdrage vaststelt acht elementen dient te

Grondwettelijk Hof komt de verdediging tegemoet in de beroepstermijn (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lore Gyselaers (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 19/06/2019 Wanneer de correctionele rechtbank een vonnis op tegenspraak velt, is deze uitspraak nog niet definitief. Partijen hebben de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen binnen een termijn van in principe 30 dagen vanaf de uitspraak. Indien de uitspraak bij verstek werd geveld, geldt een termijn van 30

2019-07-06T13:45:32+00:00 6 juli 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Kaaimantaks en beleggingsinstellingen: impact van de nieuwe koninklijke besluiten (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Christophe Coudron (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De kaaimantaks voorziet een regime van fiscaal transparante belastingheffing voor de inkomsten geïnd door bepaalde laag belaste entiteiten (« juridische constructies »). De kaaimantaks is van toepassing op rijksinwoners en belastingplichtigen in de rechtspersonenbelasting. Wij bespreken kort de impact van twee koninklijke besluiten op de toepassing

2019-07-06T12:15:12+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Taks op effectenrekeningen- enkele verduidelijkingen bij de aangifte en bij de terugvraag van teveel betaalde taks door titularissen van effectenrekeningen (Tiberghien)

Auteur: Dirk Coveliers (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 Een administratieve circulaire van 17 april 2019, opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden, vat de regels samen over deze aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen. Verder bevat hij ook preciseringen over de aanvraag tot terugbetaling van teveel betaalde taks Voor effectenrekeningen aangehouden

2019-07-06T11:28:59+00:00 6 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Het is bijna 10 juli. De deadline voor de voorafbetalingen voor het tweede kwartaal nadert… (Van Havermaet)

Auteur: Ashley Bergmans (Van Havermaet) Publicatiedatum: 28/06/2019 Waarom voorafbetalen? Uw vennootschap is niet verplicht om voorafbetalingen te doen. Maar een gebrek aan voorafbetalingen zorgt voor een forse belastingvermeerdering op de verschuldigde vennootschapsbelasting van maar liefst 6,75%… Een uitzondering bestaat voor startende ondernemingen gedurende de eerste 3 boekjaren. Voldoende hoge voorafbetalingen