Verslagen door ‘doxxing’​, ontslagen door werkgever (Ardis Advocaten)

Auteurs: Gert Van Boven en Shauni De Coorde (Ardis Advocaten)

Publicatiedatum: 03/09/2019

De term ‘doxxing’ is niet meer weg te denken uit de media. Niet alleen politieke figuren krijgen het hard te verduren, klaarblijkelijk ook jonge festivalgangers.  Slachtoffers van doxxing ontvangen bedreigingen of ontvangen dagelijks vele berichten met verwensingen, al dan niet online.

Maar kan doxxing ook leiden tot het ontslag om dringende reden van een werknemer?

Wat is doxxing?

Doxxing betekent dat iemands echte naam, adres of andere persoonlijke gegevens online worden gepubliceerd. Het gaat om vertrouwelijke gegevens die in normale omstandigheden zeer moeilijk te verkrijgen zouden zijn.

Doxxing is vaak een nauwelijks verholen oproep tot intimidatie (‘dog whistle’). Degene die de persoonlijke gegevens publiceert, weet immers dat zijn ‘volgers’ massaal online-actie zullen ondernemen tegen het slachtoffer van doxxing.

Ontslag om dringende reden omwille van feiten in de privésfeer?

De feiten die via doxxing online worden gedeeld, zijn meestal feiten uit de privésfeer van een werknemer. Kunnen dergelijke feiten aanleiding geven tot een ontslag om dringende reden?

Handelingen gesteld in de privésfeer van de werknemer zijn in principe vreemd aan de arbeidsrelatie. Toch kunnen zij aanleiding geven tot een ontslag om dringende reden wanneer zij grote spanningen teweeg brengen in de onderneming van de werkgever, ernstige imagoschade aanrichten of (kunnen) leiden tot klantenverlies. Zo bijvoorbeeld racistische uitlatingen door de werknemer, seksueel misbruik, diefstal of het belachelijk maken van de werkgever. Maar als de werkgever imagoschade inroept als dringende reden, moet hij deze ook kunnen bewijzen.

De dringende reden beperkt zich immers niet tot fouten begaan in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ook feiten uit het privéleven kunnen een dringende reden uitmaken, indien de werknemer zich hierdoor schuldig maakt aan een fout die elke verdere professionele samenwerking tussen partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Een werknemer moet zich dus toch zorgen maken wanneer bepaalde feiten uit zijn/haar privésfeer via  doxxing online worden gedeeld, vooral wanneer deze feiten zich ook effectief hebben voorgedaan.

Als werkgever dient men uiteraard erg omzichtig om te springen met het ontslag om dringende redenen en is het alleszins belangrijk om de werknemer voorafgaand over de feiten te horen. De arbeidsrechtbank zal immers elk geval op zich beoordelen en er valt niet steeds een eenduidige visie te ontwaren in de rechtspraak. De werkgever moet uiteraard ook het bestaan kunnen aantonen van de feiten die via doxxing opduiken. Dit kan zeer moeilijk zijn wanneer de werknemer de feiten ontkent, maar eenvoudiger wanneer de werknemer de feiten zelf via sociale media gedeeld heeft en vervolgens gedoxxt wordt.

Bent u werknemer of werkgever en wenst u meer informatie i.v.m. het ontslag om dringende redenen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij staan u graag bij met het beoordelen van de omstandigheden en risico’s en eventueel het ondernemen van verdere stappen.

Opmerking : wij gingen in dit artikel niet in op de vraag of bewijsmateriaal dat via ‘doxxing’ blijkt, correct werd verkregen, en op andere formele vereisten i.v.m. het ontslag om dringende reden.

Later meer daarover!